Gwyddoniadur Gwybodaeth

 • Awgrymiadau Hanfodol ar gyfer Defnydd Bob Dydd o Gloeon Olion Bysedd Clyfar

  Awgrymiadau Hanfodol ar gyfer Defnydd Bob Dydd o Gloeon Olion Bysedd Clyfar

  Mewn cartrefi heddiw, mae'r defnydd o gloeon olion bysedd smart yn dod yn fwyfwy cyffredin.Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn dal heb ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r dyfeisiau diogelwch blaengar hyn.Yma, rydym yn ymchwilio i rywfaint o wybodaeth hanfodol am gloeon drws olion bysedd craff y mae pob ...
  Darllen mwy
 • Diogelwch Clo Clyfar a Phreifatrwydd: Ydyn nhw'n Ddibynadwy Mewn Gwirionedd?

  Wrth i'r byd groesawu'r oes o fyw rhyng-gysylltiedig, mae technoleg cartrefi craff wedi gweld ymchwydd mewn poblogrwydd.Ymhlith y datblygiadau hyn, mae cloeon craff diogelwch wedi dod i'r amlwg fel arloesedd amlwg, gan gynnig cyfleustra heb ei ail a rhwyddineb defnydd.Eto i gyd, mae atyniad cyfleustra yn codi dilys ...
  Darllen mwy
 • Sut i Ddewis y Batri Cywir ar gyfer Cloeon Clyfar?

  Sut i Ddewis y Batri Cywir ar gyfer Cloeon Clyfar?

  Fel cynnyrch electronig hanfodol, mae cloeon smart yn dibynnu'n fawr ar gefnogaeth pŵer, a batris yw eu prif ffynhonnell ynni.Mae'n hanfodol blaenoriaethu diogelwch ac ansawdd wrth ddewis y batris cywir, gan y gall rhai israddol arwain at chwyddo, gollwng, ac yn y pen draw niweidio'r clo, ac ati.
  Darllen mwy
 • Cloeon Smart: Ateb Newydd ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio

  Cloeon Smart: Ateb Newydd ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio

  Wrth i gymdeithas barhau i heneiddio, mae anghenion yr henoed yn cael sylw cynyddol.Yn y cyd-destun hwn, mae cloeon drws craff wedi dod i'r amlwg fel dewis hanfodol i gwrdd â gofynion yr henoed.Trwy ddefnyddio technoleg uwch, mae cloeon smart yn cynnig profiad cartref mwy cyfleus a diogel i bobl hŷn ...
  Darllen mwy
 • Beth yw Zigbee?Pam Mae'n Bwysig i Gartrefi Clyfar?

  Beth yw Zigbee?Pam Mae'n Bwysig i Gartrefi Clyfar?

  O ran cysylltedd cartref craff, mae mwy iddo na'r technolegau cyfarwydd fel Wi-Fi a Bluetooth yn unig.Mae yna brotocolau sy'n benodol i'r diwydiant, fel Zigbee, Z-Wave, a Thread, sy'n fwy addas ar gyfer cymwysiadau cartref craff.Ym maes awtomeiddio cartref, mae yna...
  Darllen mwy
 • Mae Diogelwch a Gwydnwch yn Hanfodol: Pa Ddeunydd sydd Orau ar gyfer Cloeon Clyfar?

  Mae Diogelwch a Gwydnwch yn Hanfodol: Pa Ddeunydd sydd Orau ar gyfer Cloeon Clyfar?

  Mae cloeon smart, yn ogystal â'u swyddogaeth, eu hymddangosiad a'u perfformiad, hefyd yn cael eu gwerthuso ar sail y deunyddiau a ddefnyddir.Fel y llinell amddiffyn gyntaf ar gyfer diogelwch cartref, mae'n hanfodol dewis deunyddiau cryf a gwydn ar gyfer cloeon drws smart digidol.Heb ddeunyddiau cadarn, mae'n debyg ...
  Darllen mwy
 • Anomaleddau Cyffredin Cloeon Clyfar: Nid Materion Ansawdd!

  Clo drws yw'r llinell amddiffyn gyntaf ar gyfer cartref.Fodd bynnag, yn aml mae anghyfleustra wrth agor y drws: cario pecynnau, dal babi, cael trafferth dod o hyd i'r allwedd mewn bag yn llawn eitemau, a mwy.Mewn cyferbyniad, mae cloeon drws cartref craff yn cael eu hystyried yn fendith o'r oes newydd, a ...
  Darllen mwy
 • Sut i Adnabod Silindrau Clo Gradd C?

  Cloeon Gradd A: Mae cloeon gwrth-ladrad gradd A yn aml yn defnyddio allweddi siâp A a chroes-siâp.Mae strwythur mewnol silindrau clo gradd A yn syml, gydag ychydig iawn o amrywiadau yn y tymbleri pin a'r slotiau bysellfyrddau bas.Gellir agor y cloeon hyn yn hawdd o fewn munud gan ddefnyddio technegau penodol.Mae'r b...
  Darllen mwy
 • Pa agweddau y dylech roi sylw iddynt wrth brynu clo smart?

  Wrth brynu clo drws smart, mae'n hanfodol ystyried sawl ffactor i sicrhau'r diogelwch mwyaf.Prif bwrpas clo smart olion bysedd yw atal lladrad, ac mae'r silindr clo yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni'r nod hwn.Y ffactor allweddol i'w archwilio yw'r bet cydnawsedd ...
  Darllen mwy
 • Gwybodaeth Ôl-Werthu Smart Lock |Beth i'w wneud os na all y clo craff gloi'r drws?

  Yn y broses o ddefnyddio cloeon smart cartref, os byddwch chi'n dod ar draws sefyllfaoedd lle na ellir ymgysylltu â'r clo, gellir datgloi'r drws trwy wasgu'r handlen i lawr, neu gall unrhyw gyfrinair agor y clo, peidiwch â rhuthro i ailosod y clo.Yn lle hynny, ceisiwch ddatrys y mater ar eich pen eich hun gyda'r canlynol ...
  Darllen mwy
 • Gwybodaeth Ôl-werthu Smart Lock |Beth i'w Wneud Pan nad yw'r Sgrin Arddangos Smart Lock yn Goleuo?

  Gwybodaeth Ôl-werthu Smart Lock |Beth i'w Wneud Pan nad yw'r Sgrin Arddangos Smart Lock yn Goleuo?

  Gall cloeon smart, er gwaethaf eu hwylustod, weithiau ddatblygu mân faterion dros amser.Os canfyddwch nad yw sgrin arddangos eich clo drws ffrynt digidol clyfar yn goleuo yn ystod y llawdriniaeth, mae'n hanfodol dilyn dull systematig o nodi a datrys y broblem.Trwy gymryd ychydig...
  Darllen mwy
 • Pa mor hir mae system cloi olion bysedd cartref yn aros dan glo cyn datgloi?

  Pa mor hir mae system cloi olion bysedd cartref yn aros dan glo cyn datgloi?

  Mewn lleoliad cartref, wrth ddefnyddio clo smart olion bysedd, gall sawl ymgais anghywir arwain at gloi'r system yn awtomatig.Ond pa mor hir mae'r system yn parhau i fod dan glo cyn y gellir ei datgloi?Mae gan wahanol frandiau o systemau clo olion bysedd gyfnodau cloi allan amrywiol.I gael penodol i...
  Darllen mwy
1234Nesaf >>> Tudalen 1/4